• jeden
  • dwa
  • trzy

Wpłaty

Wpłaty w sprawach można dokonywać:

gotówkowo w kancelarii w godzinach pracy kancelarii:

poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek-piątek: 7.30 - 17.00

Wpłaty w kancelarii obsługiwane są poza kolejnością.

na konto komornika:

Deutsche Bank PBC SA
92 1910 1048 2307 0436 2782 0001


Pobierz polecenie wpłaty: