• jeden
  • dwa
  • trzy

Ognivo

OGNIVO - system służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużników

System ten umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników przy pomocy powyższej aplikacji, komornik sądowy przygotuje zapytanie składające się z listy dłużników. Następie zapytanie to będzie podpisane bezpiecznym podpisem i przesłane do OGNIVO. Automatyczna obsługa umożliwia zdalny odbiór zapytań z OGNIVO, jak również zdalną weryfikację i udzielenie odpowiedzi komornikowi sądowemu.

Czytaj więcej...

Epu

EPU - Elektroniczne postępowanie upominawcze

 

W ramach elektronicznego postępowania upominawczego można złożyć do komornika zapośrednictwem internetu elektroniczny wniosek o wszczęcie egzekucji.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz jest zarejestrowanyw systemie EPU prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny

Czytaj więcej...

Ekw

EKW - Elektroniczne księgi wieczyste - system służący do poszukiwania nieruchomości dłużników na terenie całego kraju.

 

System umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a księgami wieczystymi, dotyczącą poszukiwania nieruchomości dłużników przy pomocy powyższej aplikacji.

 

Czytaj więcej...