Na pisemny wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na obszarze całej Polski

 

Korzystamy z systemu: